Tajemnice podziemnych kompleksów w demokracji i dyktaturze na pograniczu czesko-polskim

Pilotażowy projekt promocyjno-edukacyjny polega na stworzeniu innowacyjnej promocji obiektów wojskowych na pograniczu czesko-polskim związanych z dyktaturą nazistowską oraz transferze wiedzy ekspertów uniwersyteckich do szkół podstawowych i średnich na pograniczu czesko-polskim. Wielopoziomowa promocja dużych budynków Hanička i Osówka zapewniona zostanie poprzez zakup nowej aplikacji mobilnej do rzeczywistości rozszerzonej, umożliwiającej wpisanie kontekstu historycznego, a także produkcję stron internetowych i ulotek partnerów.

Projekt  Tajemnice podziemnych kompleksów w demokracji i dyktaturze na pograniczu czesko-polskim jest wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki -  www.visegrad.fund . Realizacja projektu planowana jest w okresie 06.2021 - 05.2022.

„Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez granty wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego . Misją funduszu jest rozwijanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej. "

Całkowite szacunkowe wydatki projektu wynoszą 49 890 EUR

 

Więcej informacji: 
Undeground Complexes EU